BİLGİLİ MENAJERLİK YAZAR OFİSİ AMAÇ VE PRENSİPLERİ:

KURULUŞ AMACI:

  • Edebiyat dünyasına yazın yoluyla katkı sağlayan yazar ve diğer yazın emekçilerinin emeklerinin korunması, hak kayıplarının önüne geçilmesi,
  • Yazınsal destek ve eğitim programları, atölye çalışmaları ve seminerler ile yazarın yazma süreçlerinin desteklenmesi,
  • Yazarın yayına hazırlanan eserinin son haline getirilmesinde işinin ehli, liyakatli, uzman, iş ahlakı ve disiplini olan kadrolarla çalışmasının temini,
  • Eserin en iyi imkanlarla ve kaliteden ödün vermeden basım, yayın ve satışının sağlanması,
  • Eserin yazımı aşamasından başlayarak yayınlanması, satışı ve dağıtımında yazara sözleşmesinde belirtilen hükümler doğrultusunda tam ve eksiksiz bir hizmet sunulması,
  • Yazarın edebiyat dünyasında yansıyan iş ve eselerinden kaynaklanan hukuki ihtilaf ve hak kayıplarının oluşmadan önlenmesi, oluştuğunda ise hukuksal yol ve yöntemlerle giderilmesinin temini amaçlanmaktadır.

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ:

  • Ofise başvuruda bulanan yazarların eserleri; sayısı, görev ve sorumluluk çerçevesi önceden belirlenen seçici kurul tarafından kuruluş amacına uygun olarak değerlendirilir.
  • Nihai kabulü müteakip, eser editör grubu tarafından inceleme ve çalışma programına dahil edilir.
  • Ofis kabul ettiği ve birlikte çalışmaya başladığı yazarın eserinin, kendi logosu altında yayınlandığı anda bu eserin belirlenen kalite ve standartlarla hazırlanıp basılmış bir eser olduğunu, tüm yayın dünyasına ve okurlara deklare etmiş olur.