Amir Khaltabari

سلام من امیر خلعتبری هستم
حوزه ، اطلاعات ، مطالعات و یادگیری من:
نزدیک به 16 سال تحقیق ، مطالعه و یادگیری در مورد خود شناسی و شناخت قوانین جهان هستی ، روانشناسی ثروت و دوره های فراگیری هوش مالی ، مهندسی ذهن
 
حضور در دوره های ان ال پی و تحلیل رفتار متقابل (TA) و قوانین آفرینش و خلق رویا ها
 حضور مستمر در گروه های آموزشی و گروه درمانی ها و انجیو های مختلف 
 مطالعات بسیار در مورد آسیب شناسی و رفتار شناسی و زبان بدن ، فن بیان ، سخنوری 
 تجربه 8 سال آموزش بازاریابی و مدیریت در فروش