Uzman Türkolog Güray GÜMÜŞ

Eskiler, “marifet iltifata tabiidir” demişler. Her yetenek için o yeteneğin değerini takdir edecek birilerinin olması şarttır…

Bir bireyin sahip olduğu yetenek, birileri tarafından değerlendirilmedikçe o yeteneğin var olup olmaması çok da önemli değildir.

Ralph Waldo Emorsun’un çok bilinen bir sözü var. Şöyle diyor: “Eğer insan daha iyi bir kitap yazar, daha iyi bir vaaz verir veya komşusundan daha iyi bir fare kapanı yaparsa, evini ormanda bile yapsa, dünya onun kapısına kadar düzgün bir yol döşeyecektir.”

Düşündüklerini muhataplarına aktarabilme becerisi, yaradılışın insana en büyük hediyelerinden biri. İnsan, düşündüklerini aktarmak için çeşitli yollar ve araçlar icat etmiş. Yazmak, bunların içinde müstesna bir yere sahip.

Düşündüklerinizi yazıya aktarıyor, yazdıklarınızı “iki kapak arası”na topluyor, başkalarına ulaştırmak için farklı yollara başvuruyor fakat istediğiniz neticeye bir türlü varamıyor olabilirsiniz. “Netice elde edememe”nizin sebebinin, yazdıklarınızın şimdiye kadar liyakatli kişiler tarafından değerlendirilmemiş olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz?

Bizler, Bilgili Edebiyat Menajerlik Seçici Kurulu olarak, ister daha önce yayımlanmış kitaplarınızın isterse dosya hâlinde bekleyen çalışmalarınızın değerini takdir etmek ve geleceğini belirlemek için varız. Bize göndereceğiniz çalışmaları, kurulumuzdaki her bir uzman ayrı ayrı değerlendirir. Eseriniz hakkında bir sonuç raporu hazırlar. Uzmanlar, eser üzerinde yaptığı çalışmayı tamamladıktan sonra Seçici Kurul, eserinizin gelecekteki yerine, demokratik ve hakkaniyetli bir yol ile karar verir. Böylece eseriniz, bugünden yarına doğru ilk adımlarını atmaya başlar.

Güray Gümüş, Türk dili ve edebiyatı alanındaki akademik birikimi ve yayıncılık sektöründe muhabirlik, haber ve kitap editörlüğü, redaktörlük, yayın danışmanlığı pozisyonlarında kazandığı deneyimlerle, Bilgili Edebiyat Menajerliği Seçici Kurulunda, eserinizin yarınına titiz bir çalışmayla, adaletli bir anlayışla, emeğinizi ve hakkınızı koruyarak karar vermek için var.

Uzman Türkolog Güray GÜMÜŞ