Doğum Yeri : 1978 Simav/KÜTAHYA    

Eğitim

2017 -Marmara University – Fine Arts- Masters Degree/İSTANBUL 2001 - Uludağ University- Fine Arts – BA , Painting /BURSA[/vc_column_text]
[/vc_column][/vc_row]
Work Experiences 2008-2015 Ümran Baradan Fine Arts School /IZMIR 2016-2021 Avni Akyol Fine Arts School /ISTANBUL  

Fairs and Exhibitions

 

Solo Exhibitions

2020- İstanbul Pilevneli Gallery 2017- İstanbul Merkür Gallery 2017-İzmir Aphrodisias Art Gallery 2016- Paris Louvre Museum 2015- Ankara Çağdaş Art Center 2014- Ankara Çağdaş Art Center 2020- İstanbul Pilevneli Gallery (Artweeks) 2018- İstanbul Merkür Gallery (Artweeks) 2017- İstanbul Beşiktaş Fulya Art Gallery 2017- İstanbul Merkür Art Gallery 2017- Bodrum AKM Art Gallery 2017- İzmir Ahmet Adnan Saygun Art Gallery 2017-Eskişehir Atatürk Art Gallery Mixed Paintings Fair 2016- İzmir Ahmet Adnan Saygun Art Gallery 2016- İstanbul Antik Hotel Cisterna Gallery 2015- İzmir Ahmet Adnan Saygun Art Gallery 2020- İstanbul Pilevneli Gallery (Artweeks) 2018- İstanbul Merkür Gallery (Artweeks) 2017- İstanbul Beşiktaş Fulya Art Gallery 2017- İstanbul Merkür Art Gallery 2017- Bodrum AKM Art Gallery 2017- İzmir Ahmet Adnan Saygun Art Gallery 2017-Eskişehir Atatürk Art Gallery Mixed Paintings Fair 2016- İzmir Ahmet Adnan Saygun Art Gallery 2016- İstanbul Antik Hotel Cisterna Gallery 2015- İzmir Ahmet Adnan Saygun Art Gallery

About Art

In the modern world , as the society stopped questioning and got used to ignore everything and Is made to succumb to delusional interests : The artist who analyzes the real images of the out World in his inner World, connects and fictionalizes events and facts with the theme of “Reflection of the Real”over the principle of causality, leaves the audience alone with the act of confrontation and makes them question the reality of 'Discrimination and Acceptance' with all its nakedness.   In today's world, in which society is forced to submit to delusional interests that it ignores or ignores instead of questioning it; What I really want to emphasize in the narrative narratives in the compositions that I construct by evaluating the real images of the outside world in my inner world and embodying the theme of the reflection of reality, and connecting the events and facts through causality, is to leave the audience alone with the act of confrontation and to question the reality of 'differentiation and acceptance' with all its nakedness. Everything has a story. But some stories are crucial. The human story begins to be created just by the moment the spirit is blown into the fetus in the mother's womb. Death is nothing or the beginning of a new life. Sometimes the thought of nothingness wears me out. I cannot think of eternity as I cannot think of nothingness, but I still long for re-creation for justice. Who knows, that is the day when we will settle accounts. Who knows, maybe we will transform from mud, dry clay and open our eyes to a new world again. In the rapidly modernizing world, we are witnessing the reaction of nature as a result of man's interaction with nature, the attitude and action of man towards women, and the spiritual reaction of the strong, who seem weak. Humanity's perception and point of view towards nature has begun to change with the male authority having power over women. Based on this, it goes back centuries that there was a strong similarity and bond between woman and nature. The identification of woman and nature is the manifestation of an ecological balance. Man has always had a desire to dominate over nature. The role of man on woman and the role of man on nature show a clear similarity. With the images I envision these similarities in my mind, I construct and compose real facts as a whole. The works I have done in this series are a reflection of the interactions of 'human, nature, woman, man'. Mail: mustafayuceart@gmail.com Web sitesi: hwww.mustafayuce.com.tr Instagram: mustafayuceart Sosyal medya: mustafayuceartstudio

SANATI HAKKINDA

  Toplumun sorgulamak yerine sineye çektiği ya da görmezlikten geldiği, göz ardı ederek, sanrısal çıkarlara boyun eğmek zorunda kaldığı günümüz dünyasında; Dış dünyadaki reel imgeleri iç dünyasında değerlendirip analiz eden sanatçı, “Gerçeğin Yansıması” temasıyla nedensellik ilkesi üzerinden olay ve olguları bağlayıp kurguladığı, kompozisyonlarda ki öyküsel anlatımlarla, izleyiciyi adeta yüzleşme eylemiyle baş başa bırakıp ‘Ayrımsama ve Kabullenme’ gerçeğini tüm çıplaklığıyla sorgulatmaktadır.   Son iki seri hakkında;   Doğa ve İnsan" serisi Herseyin bir hikayesi vardır. Ama bazı hikayeler can alıcıdır. İnsanın hikayesi, ana rahmindeki cenine ruhun üflendiği  an yaratılmaya başlar. Ölümse, yeni bir hayata başlangıçtır. Hiçlik ütopyasına inananlar, yinede adalet için yeniden yaratılışa  özlem duyarlar. Kim bilir hesaplaşacağımız gün o gündür. Kim bilir, belkide toprak balçığından, kuru kilden  dönüşüp yeniden, yeni bir dünyaya gözlerimizi açacağız. İnsanın doğayla olan etkileşimi sonucunda doğanın verdiği tepki, erkeğin kadına olan tavrı ve eylemi neticesinde zayıf gibi görünen güçlünün ruhsal tepkisine, hızla modernleşen  dünyada şahit olmaktayız. İnsanlığın doğaya olan algısı ve bakış açısı, erkek otoritesinin kadın üzerinde güç sahibi olmasıyla değişmeye başlamıştır. Buradan yola çıkarak kadın ile doğa arasında güçlü bir benzerlik ve bağ olduğu asırlar öncesine dayanır. Kadın ile doğanın özdeşleştirilmesi ekolojik bir dengenin tezahürüdür. İnsanın doğa üzerinde  tahakküm kurması egemen olma arzusu hep vardı. Erkeğin kadın üzerinde kendine biçtiği rolle, insanın doğa üzerindeki rolü belirgin bir benzerlik göstermektedir. Bu benzerlikleri zihnimde tasavvur ettiğim imgelerle, reel olguları bir bütün halinde kurgulayıp kompozisyon haline getiriyorum. Bu seride yaptığım çalışmalar  ‘insan, doğa, kadın, erkek’ etkileşimlerinin bir yansımasıdır.   İlahi raks serisi: Yaşamının zıttı ölüm ise, aslında ölümün ölümsüzlüğü bakış açısı ile  yaratılış ve dönüşüm gibi kavramların mucizevi bir olgu olmakla beraber acziyeti de ifade etmektedir. Mistiklerin tanrı eğilimleri, yaratıcı dışındaki bütün düşüncelerinden arınmış ulvi bir boyutun timsalini yansıtır. Ya da kendi bedenine sıkışmış ruhsal bir hastalık durumudur. Kim bilir belki de sonlu benlerin mutlak bende yok olmasıdır. İnsanoğlu çok güçlü olduğu kadar çok zayıftır da. Varlığın metafizik boyutunu düşünürken zihnimdeki imgeleri tasavvur ettim. Ortaya çıkan kompozisyonların kurgusunu, anlatılmak istenen konunun ironik bir anlatımının yanı sıra sembolik varlıklarla vücud bulmuş halidir. İnsanoğlunun hem gücü hem de masumiyeti ortaya koyması bir tezattır. Dünyevi noktada İnsan aynı anda hem masum hem de güçlü olamaz, güçlü olan hakikattir, fakat aynı anda hem iyi hem kötü olabilme özelliğine sahiptir. İnsanın nefsani duyguları ruhunda muazzam bir etki oluşturması ve bu kötülüklerden kendini muhafaza etmesi ruhunu arındırmasıyla yani tasavvuftaki düsturda olduğu gibi kendi sahte varlık bağından gerçek benliğine, yaratıcısına benzemek  tanrı ile bir içsel bir bağ kurarak ona kavuşma arzusuyla sonsuzluğa gözlerini açmasıdır. Ya da sudur teorisinde olduğu gibi yaratılanların yaratıcıdan taşması gibi.

200x140 cm tuval üzerine yağlıboya- 2016

[/vc_custom_heading]

'Tenhadaki günah' Tablosu

2015 'Tenhadaki günah' 140x200 cm tuval üzerine yağlıboya

'Elfida' Tablosu

Tuval üzerine yağlı boya, 200x140 cm, 2018

İLAHİ RAKS SERİSİ

'Beyaz kelebek' Tablosu

Zımpara kağıdı üstüne yumuşak pastel, 32x48, 2022

'White death' Tablosu

Zımpara kağıdı üstüne yumuşak pastel, 45x65 cm, 2022

'Tılsım' Tablosu

Zımpara Kağıdı üzerine yumuşak pastel 2022, 32x48 cm

DOĞA VE İNSAN SERİSİ

'Kuytu' Tablosu

Tuval üzerine yağlı boya 110x150 cm 2022

'Birce' Tablosu

zımpara kağıt üzerine soft pastel 210x170 cm 2019

'Ruhsal Uyanış' Tablosu

zımpara üzerine soft pastel 160x130 cm 2019

'Lavinia' Tablosu

2019 kumlu zımpara kağıt üzerine soft pastel 140x200 cm

'Sessiz Zaman' Tablosu

zımpara üzerine soft pastel 190x235 cm 2019

ÇOCUK VE OYUN SERİSİ

'Su' Tablosu

220x140 cm pastel 2015

'Ay' Tablosu

200x140 cm tuval üzerine yağlıboya

'Bu Dünya' Tablosu

tuval üzerine yağlı boya 2016

'Güneş' Tablosu

140x200 cm oil on canvas 2016

'Yıldız' Tablosu

35x50 cm tuval üzerine yboya çocuk ve oyun serisi 2016

'Zühre' Tablosu

140x200 cm tuval üzerine yağlıboya 2016