Yunus Arıkan

Küresel Savunuculuk Direktörü, ICLEI- Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler. 1994 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı bölümde 2001 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Arıkan, İsviçre, Cenevre Üniversitesi’nden Çevre Diplomasisi İleri Araştırmalar Sertifikasına sahiptir.